ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สว.เป็นจำนวนมาก

  
    นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 8 บ้านหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักและมีผู้มาใช้สิทธิแล้วกว่าร้อยละ 50 ในช่วงเช้า แม้ว่าหน่วยเลือกตั้งจะตั้งอยู่บนพื้นที่สูง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 517 คน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ประกอบอาชีพทำไร่และทำสวน แต่ในช่วงบ่ายหลังจากที่ประชาชนกลับจากการทำไร่และไปโบสถ์แล้วจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าในช่วงเช้า โดยคาดว่าตลอดทั้งวันจะมีผู้มาใช้สิทธิมากกว่าร้อยละ 60 อย่างแน่นอน ทั้งนี้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนออกเดินรณรงค์ภายในหมู่บ้านให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีและมีประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สำหรับในการเลือกตั้ง สส. ที่ผ่านมา ในหน่วยเลือกตั้งที่ 8 บ้านหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มาใช้สิทธิมากถึงร้อยละ 79
 
2 มีนาคม 2551 , 11:40 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่