ประธาน กกต.เชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่งดหาเสียงใกล้หน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง สว.

  
    นายมานพ ศักดาพร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการออกตรวจหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ในช่วงเช้ายังไม่พบความผิดปกติหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนที่มีการแจ้งเบาะแสมายัง กกต.เชียงใหม่ ถึงกรณีที่มีการแจกเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่หน่วยเลือกตั้งวัดพวกช้างในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น เป็นการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2551 นี้ ทั้งนี้ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประชาชนอาจจะเกิดความสับสน เพราะวันเลือกตั้งใกล้เคียงกัน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ จึงขอความร่วมมือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่งดหาเสียงหรือแจกเอกสารใกล้หน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อป้องกันการสับสนในประชาชน และเพื่อความเหมาะสมของมารยาททางการเมือง
 
2 มีนาคม 2551 , 11:41 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่