ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สว.

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สว. เน้นย้ำให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง ขณะที่บรรยากาศการเลือกตั้งที่เชียงใหม่คนไปใช้สิทธิบางตา
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยหลังจากใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่สอง วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ว่า บรรยากาศการลงคะแนนการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่คึกคักเท่าที่ควร ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เคยมีผู้ไปใช้สิทธิสูงเป็นอันดับสองของประเทศ จึงขอเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเห็นความสำคัญของหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา เพราะตำแหน่ง สว.นับเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติ และมีบทบาทสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตย ทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติร่วมกับ สส.อีกทั้งตรวจสอบกลั่นกรองกฎหมายและถอดถอนนักการเมืองที่ประพฤติมิชอบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายนายอำเภอทุกอำเภออำนวยการจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และหากพบข้าราชการประพฤติตนในทางเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ก็จะดำเนินการตามกฎหมายและทางวินัย โดยไม่มีข้อยกเว้น
 
2 มีนาคม 2551 , 14:20 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่