บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเชียงใหม่ตั้งแต่เช้าไม่คึกคัก

  
     การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าบรรยากาศภายในเมืองไม่ค่อยคึกคัก
จากการติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (2 มี.ค.51) ตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และปริมณฑล ปรากฏว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควร โดยบางหน่วยเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนไม่ถึง 200 คนจากบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 700 คน ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า การที่ประชาชนไม่ค่อยตื่นตัวมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาก อาจมีผลสืบเนื่องมาจากผู้สมัครส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของประชาชนมากนัก ประกอบกับผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ค่อยออกหาเสียงและรณรงค์เลือกตั้งอย่างเข้มข้นเหมือนเมื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วยกล่าวว่า แม้ช่วงเช้าบรรยากาศจะไม่ค่อยคึกคัก อาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่อาจจะพักผ่อนอยู่กับบ้านและไม่อยากตื่นเช้า แต่หวังว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนมากขึ้น
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,172,232 คน แบ่งออกเป็น 2,526 หน่วยเลือกตั้ง ใน 24 อำเภอ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้จำนวน 18 คน
 
2 มีนาคม 2551 , 18:03 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่