บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่บ้านม้งหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

  
     ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่บ้านหนองหอย อ.แม่ริม สนใจมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างคึกคัก แต่มีปัญหาไม่รู้จักผู้สมัคร และบางส่วนไม่ได้ถอนการใช้สิทธินอกเขตจังหวัดและต่างประเทศ
บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 และบ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 11 ต.แม่แรม อ.แม่ริม ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเผ่าม้งเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งค่อนข้างมาก โดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่ 12 บ้านหนองหอยใหม่ เฉพาะช่วงก่อนเที่ยงมีผู้มาใช้สิทธิแล้วเกือบร้อยละ 80
นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการหน่วยเลือกตั้งที่ 8 บ้านหนองหอยกล่าวว่า ประชาชนทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งคึกคักตั้งแต่เช้า และส่วนหนึ่งช่วงเช้าจะไปโบสถ์ก็จะมาช่วงบ่าย คาดว่าโดยรวมผู้มาใช้สิทธิน่าจะเกินร้อยละ 70 ส่วนปัญหาที่พบคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เป็นที่รู้จักของประชาชน ไม่เคยมีผู้สมัครคนใดมาหาเสียงหรือแนะนำตัวเอง แม้แต่ใบปลิวหรือโปสเตอร์หาเสียงก็ไม่มี ทำให้ประชาชนเกิดความลำบากในการตัดสินใจว่าจะเลือกใคร
ส่วนอีกปัญหาที่พบคือ มีประชาชนในหมู่บ้านหลายคนเคยไปศึกษาหรือไปทำงานที่อื่นทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศ และเคยไปลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและต่างประเทศ เมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านตามปกติแล้วไม่ได้แจ้งยกเลิกการใช้สิทธินอกพื้นที่ เพราะทุกคนเข้าใจว่าเป็นการลงทะเบียนครั้งต่อครั้ง จึงไม่มีสิทธิลงคะแนนเพราะมีแต่ชื่อพร้อมหมายเหตุว่าใช้สิทธิที่อื่น ทำให้เสียสิทธิในการลงคะแนน
 
2 มีนาคม 2551 , 18:04 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่