บรรยากาศการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เชียงใหม่ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากประชาชน

  
     การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ค่อนข้างเงียบเหงา ประชาชนให้ความสนใจติดตามน้อย ในขณะที่คะแนนไม่ประสงค์เลือกใครมีจำนวนมาก
หลังจากปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เวลา 15.00 น.วันที่ 2 มีนาคม 2551 แล้ว จากการติดตามบรรยากาศการนับคะแนนหลายหน่วยปรากฏว่าเป็นไปอย่างเงียบเหงา บางหน่วยมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่เท่านั้น ไม่มีประชาชนมาติดตามสังเกตการณ์แม้แต่คนเดียว เช่น ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 13 โรงเรียนบ้านปันเต๊า ต.แม่นะ อ.เชียงดาว ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งขนาดเล็ก มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเพียง 143 คน แม้จะมีผู้มาใช้สิทธิจำนวนมาก แต่การเฝ้าติดตามของประชาชนก็ไม่คึกคัก
เช่นเดียวกับที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม บรรยากาศการนับคะแนนก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาเช่นเดียวกัน แม้เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน แต่นาน ๆ จะมีประชาชน 2 – 3 คนผ่านมาดูการนับคะแนนครู่เดียวก็กลับไป
ในขณะที่ผลการนับคะแนนผ่านไปประมาณครึ่งหนึ่ง ปรากฏว่าหมายเลข 11 มีคะแนนนำอยู่ที่ 50 กว่าคะแนน ตามด้วยหมายเลข 1 และหมายเลข 9 ประมาณ 30 กว่าคะแนน โดยจำนวนบัตรที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนมีมากกว่า 40 คะแนน จากคะแนนรวมที่มีผู้มาใช้สิทธิประมาณ 360 คน โดยหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิประมาณ 700 คน
 
2 มีนาคม 2551 , 18:05 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่