ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู ระดับนานาชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ร่วมประชุมจาก 32 ประเทศทั่วโลก โดยจะเสนอองค์ความรู้ที่ขณะนี้ไทยเป็นผู้นำในการพัฒนารักษาโรคดังกล่าว

  
     นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโรคเลปโตสไปโรซิสระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแพทย์ สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักพันธุวิศวกรรมและนักวิชาการจาก 32 ประเทศทั่วโลกรวม 450 คน ร่วมประชุม ภายใต้หัวข้อหลักการประชุม ปลดภัยคุกคามจากโรคเลปโตสไปโรซิส ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ ในระหว่างผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรคนี้ โดยมีเนื้อหางานวิจัย 200 เรื่องครอบคลุมทั้งด้านระบาดวิทยา การวินิจฉัยโรค การรักษา การพัฒนาการผลิตวัคซีน รวมทั้งวิธีการป้องกันและควบคุมโรคแนวใหม่ โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ป่วยด้วยโรคฉี่หนูกว่า 100 ประเทศ โดยมีหนูเป็นพาหะสำคัญผ่านทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นซึนามิ หรือพายุต่าง ๆ ล้วนก่อให้เกิดการระบาดของโรคฉี่หนู ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยการสวมรองเท้าบู๊ท สวมถุงมือเมื่อต้องลงน้ำ ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการรักษาโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นอันดับหนึ่งของโลกเรื่องการพิสูจน์ชิ้นเนื้อ และการควบคุมป้องกันโรค และจะนำองค์ความรู้ที่มีไปแลกเปลี่ยนกับนานาประเทศให้เรียนรู้ถึงแนวทางป้องกันรักษา เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคต่อไป
 
, อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่