ผอ.กกต.เชียงใหม่พอใจผลการเลือกตั้ง สว.ที่มีผู้ใช้สิทธิเกินร้อยละ 70

  
     การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ ส่วนสาเหตุที่บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนมีจำนวนมากเนื่องจากผู้สมัครไม่เป็นที่รู้จักของประชาชน
นายพงษ์พันธ์ ริ้วทองทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่ว่า โดยภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 70.12 เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดผู้มาใช้สิทธิไม่มากเนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปิดภาคเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่กลับบ้านและใช้สิทธิล่วงหน้าไว้ค่อนข้างน้อย ส่วนการที่ประชาชนกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่าแสนคนนั้น (104,741 คน) คงเนื่องมาจากการใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครหลายคนและไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของประชาชน
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวถึงการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยว่ายังไม่มีข้อร้องเรียน แต่มีการแจ้งเบาะแสเรื่องการแจกเงิน 1 ราย และสัญญาว่าจะให้ 1 ราย ขณะนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนไปติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติม หากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 
3 มีนาคม 2551 , 12:14 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่