เตรียมผลักดันให้เชียงใหม่เป็น EXPO City

  
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์ประชุมต่อเนื่องและEXPO City จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับเวิร์ลด์คลาส
นายวรพงษ์ หมู่ชาวใต้ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการประชุมกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนางพรศิริ มโนหาญ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธาน โดยสภาอุตสาหกรรมหอการค้า ชมรมธนาคาร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 4 องค์กร จะผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์ประชุมต่อเนื่องและเป็น Expo City จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มุ่งเน้นการจัดทำประชุมสัมมนา งานแสดงสินค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะยกวัฒนธรรมประเพณีให้ก้าวสู่ระดับเวิร์ลด์คลาส หรือระดับโลก เช่น มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ งานประเพณีสงกรานต์ โดยจะส่งเสริมกิจกรรมใหญ่รับเทศกาลสงกรานต์ที่เชียงใหม่ เช่น ตักบาตรพระสงฆ์รอบคูเมืองที่มีพระสงฆ์รับบิณฑบาตมากที่สุดในโลก งานบายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ 999 คู่ งานสงกรานต์ช้าง และงานแต่งงานล้านนาครั้งยิ่งใหญ่โดยจะทำประจำในวันที่ 12 เมษายนของทุกปี ทั้งนี้จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 8 จังหวัดกลุ่มล้านนาด้วย
อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้จะผลักดันให้มีเที่ยวบินตรงเข้าเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่นั้นอยู่ในภาวะ Over Supply นั่นคือบริการที่พักโรงแรมมีมากเกินจำนวนนักท่องเที่ยว อันเป็นผลกระทบจากงานมหกรรมพืชสวนโลกที่ผ่านมา และปัจจุบันก็ยังมีโรงแรมใหม่ ๆ เปิดใหม่อีกจำนวนมาก ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมวางมาตรการแก้ปัญหาจึงจะสามารถผ่านพ้นภาวะนี้ไปได้ด้วยกัน
 
4 มีนาคม 2551 , 12:48 น. , อ่าน 1414  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่