เทศบาลนครเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการถนนคนเดิน แจงการจัดการร่วมกัน

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการถนนคนเดิน ราชดำเนิน เตรียมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ค้าและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ให้สอดคล้องกัน พร้อมเน้นขายสินค้าพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดถนนคนเดินเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ ไปเลือกซื้อสินค้า ทั้งของกิน ของใช้ และของฝาก โดยที่ผ่านมา ถือว่า เชียงใหม่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานการจัดถนนคนเดิน เป็นอย่างดี ทั้งสามารถสร้างรายได้ให้แก่พ่อค้าแม่ค้า ที่เป็นคนท้องถิ่นและยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น แต่ก็ทำให้เกิดปัญหา ด้านการจัดการต่างๆตามมา อาทิ การจัดการด้านพื้นที่ในการขายของ การจัดการด้านขยะซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีการตั้งคณะกรรมการถนนคนเดินราชดำเนินขึ้นเพื่อร่วมกันจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการเป็นตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายบริเวณถนนคนเดินราชดำเนิน
พร้อมกันนี้ทางที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำเรื่องการพิจารณาสินค้าที่จะนำเข้ามาขาย ว่าให้เน้นเป็นสินค้าพื้นเมืองจริงๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก และประทับใจในสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริง
 
4 มีนาคม 2551 , 12:50 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่