มช.ประสบความสำเร็จในการนำช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติกเป็นครั้งแรกของโลก

  
     นักวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการนำช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติกเป็นครั้งแรกของโลก
นักวิชาการภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิซีเมนต์ไทย บริษัท Khem Communication และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัย เพื่อนำช้างมาบำบัดเด็กออทิสติกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก โดยได้คัดเลือกช้างพังพระธิดาและวนาลี ช้างในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ และช้างพร้อมควานช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ซึ่ง รศ.สร้อยสุดา วิทยากร หนึ่งในคณะวิจัยกล่าวว่า การวิจัยดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกของโลกที่สามารถนำช้างมาช่วยบำบัดอาการออทิสติก โดยภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมนำผลการศึกษาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจะนำเป็นหัวข้อใหญ่ในการประชุมระดับนานาชาติ ASIA Pacific Occupational Therapy Congress ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในปี 2554
ปัจจุบันมีเด็กออทิสติกในประเทศไทยในอัตรา 1 ต่อ 150 โดยประเทศไทยมีเด็กออทิสติกประมาณ 200,000 คน พบภาวะโรคนี้ในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง 4 เท่า การนำช้างมาบำบัดรักษาเด็กออทิสติกนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่นักวิชาการสามารถไขประตูความลับของธรรมชาติได้
 
4 มีนาคม 2551 , 12:51 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่