แนวทางการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในระดับสากล

  
     กรมส่งเสริมการส่งออกแนะแนวทางการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือ
ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ ร่วมกับสำนักพัฒนาการตลาดต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก จัดบรรยายพิเศษตลาดสัญจรเพื่อการส่งออกตามรายภูมิภาค โดยนำผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการส่งออกต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย และนครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธรัฐเยอรมันมาบรรยายให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกในภาคเหนือ เรื่อง ความต้องการสินค้าเครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน และสินค้าอาหาร ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่
นายบูรณ์ อินธิรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งออกภาคเหนือกล่าวว่า ปัจจุบันตลาดเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้ส่งออกควรศึกษาข้อมูลและแนวโน้มความนิยมสินค้า ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อการผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยตลาดส่งออกประเทศญี่ปุ่น ประเทศรัสเซีย สหพันธรัฐเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ถือเป็นตลาดสำคัญระดับโลกที่ผู้ประกอบการส่งออกต้องการส่งออกสินค้า ซึ่งจะต้องมีทั้งคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอีกทั้งรูปแบบทันสมัยได้รับการยอมรับในระดับสากล
ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไป โดยจะนิยมบริโภคสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น สินค้าอาหารจะต้องปลอดภัยได้มาตรฐาน สินค้าเครื่องประดับ ตกแต่งบ้านจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สีและวัสดุที่มาจากธรรมชาติยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
 
6 มีนาคม 2551 , 01:26 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่