รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดนกสู่คนได้ผลดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีผู้ป่วย 12 คนใน 6 เดือน ขณะที่ปีนี้มีผู้ป่วยเพียงคนเดียว

  
     นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดนกว่า จนถึงปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมโรคไข้หวัดนกจากคนสู่คนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาระยะเวลา 6 เดือนมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก 12 ราย เมื่อเทียบกับปีนี้ 3 เดือนมีผู้ป่วยด้วยไข้หวัดนกเพียงรายเดียว โดยได้เน้นย้ำให้มีการล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับสัตว์ปีก หรืออยู่ในสถานการณ์เสี่ยง กรณีป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจต้องสวมหน้ากากทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่หรือติดเชื้อจากแหล่งอื่นได้ง่าย จนถึงขณะนี้รัฐบาลยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้และยืนยันว่าไม่มีการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแม้แต่รายเดียว ขอประชาชนอย่าได้วิตก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงกรณีผู้เลี้ยงไก่ชนที่ปิดบังซ่อนเร้น และนำไก่หลบหนีการตรวจจากเจ้าหน้าที่ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งหากเกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกไม่ได้หมายความถึงคนจะต้องป่วยตายเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงเศรษฐกิจของประเทศก็จะเสียหายไปด้วย
 
, อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่