ขุดลอกพัฒนาคูเมืองเชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2551

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ขุดลอกพัฒนาคูเมืองเตรียมพร้อมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2551 พร้อมย้ำว่าน้ำในคูเมืองเชียงใหม่จะใสสะอาดต้อนรับปีใหม่เมืองแน่นอน
ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตรวจติดตามการขุดลอกคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อเตรียมรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง หรือสงกรานต์ ที่จะมาถึงในเดือนเมษายน 2551 โดยเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดทำโครงการ Big Cleaning Day ซึ่งในระยะที่ 3 นี้ได้ทำการขุดลอกดินตะกอนที่สะสมในคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในคูเมืองสกปรกและดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2551
นายกเทศมนตรีได้กล่าวว่า สำหรับเทศกาล ปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ต้อนรับขบวนนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาในช่วง วันที่ 13-14 และ 15 เมษายน 2551นี้ การดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของชาวเชียงใหม่ต่อไป และในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยังได้ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาบริเวณถนนรอบคูเมือง เนื่องจากมีเครื่องจักรกีดขวางทางจราจรบ้าง แต่หลังจากช่วงหลังวันที่ 15 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป ทุกอย่างก็จะเสร็จเรียบร้อยกลับมาเป็นปกติ
 
6 มีนาคม 2551 , 22:49 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่