กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการภายใต้ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     เจ้าหน้าที่อาวุโสระดับปลัดกระทรวงจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการภายใต้ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภายใต้ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมมณีนาราคร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับปลัดกระทรวงจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย รวมทั้งผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวม 70 คน เพื่อติดตามการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามลพิษภายในพื้นที่ภูมิภาคอาเซียน หารือประเด็นการบริจาคเงินเข้ากองทุนอาเซียนด้านหมอกควัน รวมทั้งแนวทางการนำเงินมาใช้ในการแก้ปัญหา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า จากการพยากรณ์ของหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาทราบว่า ในปีนี้สภาพอากาศในพื้นที่จะแห้งแล้งกว่าปีที่ผ่านมา จึงต้องเร่งระดมป้องกันปัญหามลพิษจากหมอกควันอย่างเต็มที่
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือ รวมทั้งแสดงศักยภาพในการจัดการไฟป่าในระดับอนุภูมิภาคนี้
 
6 มีนาคม 2551 , 22:50 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่