สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดประชุมการพัฒนาโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

  
     ขอเชิญชวนผู้นำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน ร่วมประชุมการพัฒนาโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 18-19 มีนาคม นี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ฟรี มีล่ามแปลภาษาไทย อังกฤษ และจีนกลาง
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งการจัดประชุมหัวข้อ “การพัฒนาโล จิสติกส์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : การจัดการการค้าและขยายตลาด” ในวันที่ 18-19 มีนาคม ที่โรงแรมแชงกริ-ลา เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้นำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าโดยไม่มีค่าลงทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากโครงการอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงของธนาคารพัฒนาเอเชียในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดการขยาย และพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการลงทุนในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ก้าวหน้า
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ในภูมิภาคนี้ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ โดยความร่วมมือ จากภาครัฐ และเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ เวียงจันทน์ พนมเปญ สถานกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา เฉิงตู และกวางโจว หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมหัวข้อ “การพัฒนาโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : การจัดการการค้าและขยายตลาด” โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย มร. เอริค จอห์น จะกล่าวเปิดการประชุมในวันอังคารที่ 18 มีนาคม เวลา 9.00 นาฬิกา หัวข้อการประชุมครอบคลุมเรื่องการขนส่ง ศุลกากร ประสบการณ์ความสำเร็จ ในการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์จากบริษัทต่างประเทศ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยมีบริการแปลแบบล่ามพูดพร้อม ภาษาไทย อังกฤษ และจีนกลาง
ผู้สนใจสามารถค้นหากำหนดการประชุมและลงทะเบียนได้บนเว็ปไซต์ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-252-629
 
7 มีนาคม 2551 , 09:40 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่