จัดเดินขบวนรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดเดินรณรงค์กว่า 2,000 คน เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคมนี้
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ วันที่ 9 มีนาคม 2551 กันอย่างทั่วถึง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดการเดินขบวนรณรงค์ กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง ไม่นอนหลับทับสิทธิ ไม่ขายเสียง เพื่อเลือกคนดีและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นตัวแทนเข้าไปในเทศบาลนครเชียงใหม่
กิจกรรมการเดินรณรงค์ครั้งนี้ มีพนักงานเทศาล ครูอาจารย์ นักเรียนในสังกัดเทศบาล และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมขบวนกว่า 2,000 คน แบ่งเป็น 5 สายทั่วเมืองเชียงใหม่ ภายในขบวนมีการแจกเอกสาร ใบปลิว พร้อมพริตตี้น้อยจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลร่วมออกเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2551 เวลา 08.00 – 15.00 น. เป็นการเลือกตั้งแทนสมาชิกที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 จำนวน 24 คน แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 4 เขต แต่ละเขตประชาชนสามารถเลือกสมาชิกสภาเทศบาลได้ 6 คน
 
7 มีนาคม 2551 , 10:28 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่