ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานยืนยันว่าสถานการณ์การจ้างงานมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ แต่เป็นห่วงว่า ปัจจุบันกว่าครึ่งของผู้ตกงานเป็นกลุ่มที่จบปริญญาตรีสาขาที่ตลาดไม่ต้องการ

  
     ปัจจุบันผู้จบปริญญาตรีคือครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ตกงานทั่วประเทศที่มีประมาณ 400,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นสาขาที่ล้นตลาด รวมทั้งยังมีผู้ที่จบในแต่ละปีอีกเกือบ 200,000 คน เตือนผู้เรียนอย่าเลือกสาขาที่ชอบอย่างเดียว แต่ควรศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานมากกว่า
นายปกรณ์ อมรชีวิน ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานกล่าวถึงภาวะการว่างงานทั่วประเทศว่า เมื่อสิ้นปี 2550 มีประมาณ 410,000 คน ลดลงจากปี 2549 ที่มี 449,000 คน โดยปี 2551 นี้ก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงอีก โดยผู้ว่างงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เรียนจบใหม่ ส่วนการเลิกจ้างหรือออกจากงานจะมีน้อยกว่าการจ้างงาน
ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานกล่าวว่า ที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือกลุ่มที่จบปริญญาตรี โดยเฉพาะสาขาที่ตลาดต้องการน้อย เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้นิยมเรียนปริญญาตรีกันเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่จะเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองชอบมากกว่าจะเลือกสาขาตามความต้องการของตลาด ปัจจุบันผู้ว่างงานประมาณ 4 แสนคนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้จบปริญญาตรี ต้องแก้ปัญหาโดยการเข้าทำงานในระดับที่ต่ำกว่าไปก่อน
ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานกล่าวอีกว่า ขอฝากเตือนไปยังผู้ปกครองหรือนักเรียนที่กำลังจะเรียนต่อในขณะนี้ว่า ควรจะศึกษาความต้องการของตลาดด้วยว่ามีแนวโน้มไปทิศทางใด เพราะในแต่ละปีจะมีผู้จบปริญญาตรีเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกเกือบ 200,000 คน
 
7 มีนาคม 2551 , 23:23 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่