จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างคน สร้างชาติ ภาคเหนือ 21-22 มีนาคม 2551 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     จังหวัดลำพูนระดมตำแหน่งงานกว่า 12,000 อัตราจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ มาให้ผู้หางานในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างคน สร้างชาติ ภาคเหนือที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายบรรหาร บูรณะประภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายปกรณ์ อมรชีวิน ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นางสาวมาลีวรรณ เลาะวิถี จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมทีมงาน แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างคน สร้างชาติ ภาคเหนือ ที่โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2551 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการหางานให้กับผู้ที่กำลังศึกษา กำลังจะสำเร็จการศึกษา ผู้ว่างงาน รวมทั้งผู้ต้องการหางานใหม่ ได้พิจารณาเลือกงานในตำแหน่งที่ตรงกับความต้องการและความรู้ความสามารถของตนเอง อีกทั้งตรงกับความต้องการของนายจ้าง หรือสถานประกอบการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่า แม้ขณะนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมค่อนข้างซบเซา แต่การจ้างงานก็ไม่ได้ตกอยู่ในภาวะที่เลวร้าย โดยเฉพาะที่เชียงใหม่และลำพูน ยังมีความต้องการในการจ้างแรงงานค่อนข้างมาก
สำหรับงานมหกรรมสร้างงาน สร้างคน สร้างชาติ ภาคเหนือ จะมีนายจ้างและสถานประกอบการใน 17 จังหวัดภาคเหนือมาออกร้านรับสมัครงานมากกว่า 100 บริษัท มีตำแหน่งงานมากกว่า 12,000 อัตรา โดยจะมีการลงทะเบียนรับสมัครงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการใช้เอกสาร โดยเฉพาะการกรอกเอกสารประกอบการสมัครงาน ซึ่งขณะนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซด์จัดหางาน http://lpn.doe.go.th/lpnjobfair ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
7 มีนาคม 2551 , 23:25 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่