เสวนาเรื่อง การประกาศบังคับใช้สิทธิซีแอลยา กฎหมายเพื่อมนุษยธรรมเหนือการค้า ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดเสวนาเรื่อง การประกาศบังคับใช้สิทธิซีแอลยา กฎหมายเพื่อมนุษยธรรมเหนือการค้า 11 มีนาคม 2551 นี้ที่เชียงใหม่
เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ เครือข่ายผู้ติดเชื้อภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับแผนงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการเสวนาเรื่อง การประกาศบังคับใช้สิทธิซีแอลยา : กฎหมายเพื่อมนุษยธรรมเหนือการค้า เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงรอบด้าน ทันสถานการณ์ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกาศบังคับใช้สิทธิซีแอลยา มาให้ข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการกำหนดแนวทางในการเคลื่อนไหว กรณีการประกาศบังคับใช้สิทธิซีแอลยา
ในการจัดเสวนาดังกล่าวจะมีการอภิปรายเรื่อง ข้อเท็จจริงกรณีการประกาศบังคับใช้สิทธิแอลซียา : กฎหมายเพื่อมนุษยธรรมเหนือการค้า โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จิราพร ลิมปนานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และนายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
การอภิปรายเรื่อง การประกาศแอลซียา : สังคมเรียนรู้อะไร โดยพระครูพิพิธสุดาทร พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อ ตัวแทนผู้ป่วยโรคมะเร็ง และนักวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมการอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา ทั้งนี้จะมีการแถลงข่าวและส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย
กำหนดจัดการเสวนาวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2551 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน จึงขอเชิญผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้
 
8 มีนาคม 2551 , 10:16 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่