ชวท.เชียงใหม่-ลำพูน ประชุมสรุปการเตรียมจัดคอนเสิร์ตศิลปินล้านนาและทอดผ้าป่า

  
    ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน ประชุมสรุปการเตรียมจัดคอนเสิร์ตศิลปินล้านนา ทอดผ้าป่าการกุศลและร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
การประชุมคณะกรรมการชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน (ชวท.เชียงใหม่-ลำพูน) เมื่อบ่ายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ที่ห้องประชุม สวท.เชียงใหม่ มีนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ประธานชมรมเป็นประธานการประชุม โดยได้ร่วมกันพิจารณากิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้และต้นเดือนธันวาคม ประกอบด้วย
การจัดแสดงคอนเสิร์ตศิลปินล้านนา ซึ่งชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน ได้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2548 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในงานแม่โจ้ ศาสตร์แห่งลำไย โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ สรุปได้ว่าจะมีการแสดงระหว่างเวลา 19.00 – 24.00 น.โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี มีศิลปินล้านนาชื่อดังเข้าร่วมการแสดงโดยมีวงดนตรี แม่โจ้แบนด์ เป็นวงดนตรีประกอบการแสดง และจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ ระหว่างเวลา 21.00 – 24.00 น.
กิจกรรมต่อมาเป็นการทอดผ้าป่าการกุศลประจำปี 2548 ของ ชวท.เชียงใหม่-ลำพูน ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะทอดในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2548 ที่วัดอินทขิล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากนั้นคณะจะเดินทางไปแจกผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร โดยกำหนดไปแจกในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2548 ค้างคืน 1 คืนแล้วเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น
และในโอกาสนี้ คณะกรรมการชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน ได้ร่วมกันบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
, อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม