โรงเรียนกาวิละอนุกูล จัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล Live Concert "The Hands of Love"

  
     ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล ร่วมกับวิมานดารา เลค รีสอร์ท แอนด์สปา จัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อหาเงินรายได้สนับสนุนโครงการฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน
นายไวยวัฒน์ ณ เชียงใหม่ ประธานชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล พร้อมคณะกรรมการจัดงาน แถลงข่าวการจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล Live Concert “The Hands of Love” ซึ่งเป็นการแสดงคอนเสิร์ตแบบ Symphony Orchestra ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ใหญ่และชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบในการฟังเพลงลักษณะนี้ และนับเป็นครั้งแรกของเชียงใหม่ที่เป็นการรวมตัวของนักดนตรีกว่า 100 คน จาก 5 สถาบันการศึกษาชั้นนำ ได้แก่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนวชิราลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้การควบคุมวงโดยอาจารย์บวร ดวงเดชา ผู้ซึ่งเคยนำวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชนะเลิศระดับประเทศและระดับโลกมาแล้ว พร้อมนักร้องรับเชิญ ปนัดดา เรืองวุฒิ กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี และ ซิม Acid Sweet
นายไวยวัฒน์ ณ เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ไปช่วยเหลือในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้งวัตถุดิบสำหรับฝึกอาชีพแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ของโรงเรียนกาวิละอนุกูล ให้สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม
คอนเสิร์ตการกุศล Live Concert “The Hands of Love” กำหนดจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2551 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัตรราคา 1,500 บาท 1,000 บาท 700 บาท และนักเรียนนักศึกษา 300 บาท ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ วิมานดารา เลค รีสอร์ท แอนด์สปา และโรงเรียนกาวิละอนุกูล โทรศัพท์ 0-5324-4770
 
8 มีนาคม 2551 , 10:22 น. , อ่าน 1338  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่