สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายทุกโรงพยาบาลดูแลและเก็บสถิติผู้ป่วยจากเหตุมลพิษ

  
     สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายทุกโรงพยาบาลดูแลและเก็บสถิติผู้ป่วยจากเหตุมลพิษ แจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้เสี่ยงโรคภูมิแพ้และสั่งสถานีอนามัยดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิด
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าเกินมาตรฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยและรายงานทุกวัน ขณะเดียวกันทุกโรงพยาบาลจะมีหน้ากากกรองอากาศแจกให้แก่ผู้ที่มีโรคประจำตัว คนชรา ผู้ป่วยหอบหืด หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้ อีกทั้งได้มอบหมายให้สถานีอนามัยทุกแห่งดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด และลงพื้นที่พบปะประชาชนบ่อยครั้ง และขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาวัชพืชและพื้นที่เกษตรทุกชนิดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของส่วนรวม
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิด Hot Line สายด่วน 053-409343 เพื่อรับแจ้งกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินจากมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนั้นยังไม่เพิ่มมากนักทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาในการสูดดมเข้าไป 2-3 วันจึงจะออกอาการ ทั้งนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังว่าจะเกิดมลพิษมากคือแถบรอบ ๆ ดอยอินทนนท์ อำเภอฮอด จอมทอง แม่วาง แม่แจ่ม และเชียงดาว ซึ่งมีการเผาป่ามากในปีที่ผ่านมา
 
10 มีนาคม 2551 , 16:40 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่