สภาวะมลพิษในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้เบาบางลงแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวัง

  
     สภาวะมลพิษในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้เบาบางลงแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวัง ขณะที่จังหวัดลำปางน่าเป็นห่วงเพราะฝุ่นละอองเกินมาตรฐานกว่าสัปดาห์แล้ว
นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 เปิดเผยว่า จากสภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคมที่ผ่านมา โดยฝุ่นละอองขนาดเล็กได้สูงถึง 144 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และได้ลดลงเมื่อเช้าที่ผ่านมา เนื่องจากฝนได้ตกลงมาในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยล่าสุดพบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมี 119 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แม้จะต่ำกว่าค่าที่เกินมาตรฐานเล็กน้อย แต่ก็ต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา อย่างไรก็ตามจากการติดตามตรวจสอบผ่านรูปถ่ายดาวเทียมพบว่าจุด Hot Spot หรือจุดที่มีการเผานั้นไม่พบมากนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบนและประเทศเพื่อนบ้าน แต่พบว่าจังหวัดตอนใต้ของเชียงใหม่ ทั้งลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์และเลย มีการเผาป่าจำนวนมาก และลมได้พัดพาควันเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ขณะที่จังหวัดลำปางน่าเป็นห่วงอย่างมากเพราะฝุ่นละอองเกินมาตรฐานนานกว่าสัปดาห์แล้ว
สำหรับมาตรการแก้ปัญหาระยะยาวนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 กล่าวว่า ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมในการเผากำจัดวัชพืช หันไถกลบ ทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชแทน ขณะที่ชุมชนท้องถิ่นต้องเห็นความสำคัญและลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง มีการวางเครือข่ายเฝ้าระวังการดับไฟป่าและมีมาตรการลงโทษที่เด็ดขาด คาดว่าจะทำให้มลพิษไม่สูงอย่างที่เป็นอยู่
 
10 มีนาคม 2551 , 16:41 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่