ฟาร์มสาธิตตัวอย่างประจำอำเภอเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก

  
     ปศุสัตว์จังหวัดในภาคเหนือตอนบนเร่งจัดทำฟาร์มสาธิตตัวอย่างประจำอำเภอเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง
นายวิศิษฐ์ ฤกษ์สง่า ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย ทั้งนี้เพราะไก่พื้นเมืองนั้นเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับครอบครัวเกษตรกรไทยมาช้านาน ที่ผ่านมามีการเลี้ยงแบบธรรมชาติในบริเวณบ้าน เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่าง ๆ โดยโรคระบาดสำคัญในไก่พื้นเมืองคือ ไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล โรคฝีดาษ และโรคอหิวาต์สัตว์ปีก เป็นต้น โดยนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงหใม่กล่าวว่าข้อมูลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2547 ถึงปัจจุบัน ตรวจพบไข้หวัดนกในไก่พื้นเมือง 1,068 ราย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดต่าง ๆ ดังกล่าว และเพิ่มผลผลิตของไก่พื้นเมืองให้มีสุขภาพดี ทนทานต่อโรค กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำฟาร์มสาธิตประจำอำเภอ อำเภอละ 2 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดของไข้หวัดนก 267 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่เคยเกิดไข้หวัดนกระบาด ขณะนี้ได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง มีการประสานการทำงาน และประชุมสรุปผลทุกสัปดาห์ โดยฟาร์มสาธิตตัวอย่างในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการนำร่อง 10 อำเภอก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่น
 
11 มีนาคม 2551 , 09:22 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่