สกว.เตรียมจัดเวทีถกปัญหา หนี้สินจากการศึกษาเพื่อหาทางออกให้ผู้ปกครอง

  
     ผลการวิจัยชี้ชัดว่า การศึกษาของบุตร คือภาระหนักของผู้ปกครอง ล่าสุด สกว.เตรียมเปิดเวที หนี้สินจากการศึกษา เพื่อร่วมหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.สมคิด แก้วทิพย์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น เปิดเผยว่า จากการที่นักวิจัยท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคได้ดำเนินการวิจัยในประเด็นการจัดการหนี้สิน กว่า 40 โครงการในช่วงที่ผ่านมานั้น ต่างก็พบว่าเกือบทุกหมวดหมู่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้ เช่น หมวดอาหาร มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ไม่บริโภคแบบเหลือทิ้ง หมวดสังคม มีการจัดกิจกรรมลดเหล้าในงานศพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน เพื่อให้เห็นผลเปรียบเทียบในแต่ละวันแต่ละเดือนว่ารายจ่ายหมวดใดสูงเกินความจำเป็น และสามารถลดได้หรือไม่ ส่งผลให้ชาวบ้านมีเงินเหลือเก็บออมมากขึ้น อย่างไรก็ตามในหมวดการศึกษา เป็นภาระที่ชุมชนวิจัยไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ เพราะเงื่อนไขมาจากปัจจัยภายนอก นั่นคือโรงเรียนเป็นผู้กำหนดผ่านสมาคมผู้ปกครอง หรือตัวนักเรียนเอง เช่น ชุดพื้นเมือง กระเป๋า ชุดนักเรียน ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งบางอย่างจ่ายเกินราคา เด็กได้ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป และไม่อาจต่อรองได้ เพราะเกรงจะส่งผลกระทบถึงบุตรหลานที่กำลังศึกษาเล่าเรียน
ล่าสุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จะจัดเวทีเสวนา เรื่อง “การศึกษากับการจัดการหนี้สิน ทางออกหรือทางตันของชาวบ้าน” ณ ข่วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในวันที่ 18 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน พร้อมรับฟังการนำเสนอประสบการณ์ของชุมชนต่างๆ ในประเด็นการจัดการหนี้สิน ในงาน จะมีนักวิจัยท้องถิ่นหลายภาคเข้าร่วม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปสู่ทางออก หรือแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น.
 
11 มีนาคม 2551 , 09:23 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่