การทำซีแอลยาถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและนานาชาติเพื่อช่วยผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน

  
    อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่า หลายประเทศก็มีการทำซีแอลยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนเพราะทำให้ยาราคาถูกลงมาก ในขณะที่บริษัทค้ายาต้องคัดค้านเพราะสูญเสียรายได้
นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวในโอกาสร่วมเวทีเสวนาเรื่องซีแอลยาที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า รู้สึกยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าใจถูกต้อง และเห็นชอบให้ดำเนินการทำซีแอลยาต่อไป เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยรายได้น้อย ที่จะสามารถเข้าถึงการรักษา เพื่อจะมีชีวิตอยู่รอดและทำประโยชน์ให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไปได้อีกอย่างน้อย 10-20 ปี ทั้งนี้เห็นว่ายาเป็นสินค้าคุณธรรม การใช้สิทธิบัตรจะต้องคำนึงถึงมนุษยธรรมควบคู่กันไป และการทำซีแอลนี้หลาย ๆ ประเทศก็ทำ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บราซิล โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาทำมากที่สุดกว่า 100 รายการ ขณะที่ไทยเราทำเฉพาะที่จำเป็นเพียง 7 รายการเท่านั้น
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่า การทำซีแอลยาของไทยได้ทำถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายนานาชาติ ซึ่งทำให้สามารถต่อรองราคายาให้ถูกลงมาได้มาก ประกอบกับบริษัทยาจากอินเดียเข้ามาร่วมแข่งขัน ยิ่งทำให้ราคาถูกลงไปอีก โดยจากเดิม 100 บาท ขณะนี้ราคาเพียง 5 บาท ซึ่งบริษัทค้ายาพยายามคัดค้านเนื่องจากจะสูญเสียรายได้มหาศาล
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวด้วยว่า จากการระงับไปในช่วงที่ผ่านมาทำให้การดำเนินการหยัดชะงักไปประมาณ 1 เดือน ซึ่งจากนี้ไป องค์การเภสัชกรรมคงต้องใช้เวลาดำเนินการต่อระยะหนึ่ง คาดว่าประมาณ 3 เดือนจึงจะสามารถนำยาเข้ามาได้
 
11 มีนาคม 2551 , 16:50 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่