เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน คิดค้นเครื่องลดมลภาวะ

  
     เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน คิดค้นเครื่องลดมลภาวะ เพื่อแก้ปัญหามลพิษหมอกควันในอากาศ เตรียมยื่นขอจดลิขสิทธิ์แล้ว
พระรัตน รัตนยาโณ เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสื่อมวลชนชมการสาธิตการทำงานของเครื่องลดมลภาวะ ซึ่งพระรัตน เป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องดังกล่าว มีประสิทธิภาพลดมลพิษในอากาศ โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของน้ำ และปิรามิด โดยการเพิ่มออกซิเจนในอากาศ เครื่องดังกล่าวจะเป็นเหมือนปั๊มน้ำหมุนเพื่อให้อากาศภายนอกไหลเข้ามา มีประสิทธิภาพในการดูดมลพิษรัศมี 5 กิโลเมตร ทั้งนี้เคยนำเครื่องดังกล่าวไปติดตั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ปรากฏว่ามลพิษลดลง หลังจากนั้นจึงได้นำไปทดลองที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง และจังหวัดลำปาง ก็มีผลเช่นเดียวกัน ล่าสุดกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศฟิลิปปินส์ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูหลักการทำงานและนำเสนอรัฐบาลเพื่อจัดสร้างเครื่องดังกล่าว โดยพระรัตน ได้เตรียมยื่นเรื่องขอจดลิขสิทธิ์เครื่องลดมลภาวะดังกล่าวแล้ว
ขณะเดียวกันได้มีการเปิดทดลองเครื่องลดมลภาวะดังกล่าวที่วัดชัยศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการตรวจสอบสภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่จุดวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 74 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากได้ผลในวันรุ่งขึ้นฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศจะต้องมีค่าลดลง
 
12 มีนาคม 2551 , 15:44 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่