รณรงค์ป้องกันไข้หวัดนกและพิษสุนัขบ้า

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกประจำจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก และพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2551
สืบเนื่องจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกประจำจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกและพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2551 ขึ้น โดยจะมีการเปิดงานในวันที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความตื่นตัว และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมพร้อมทั้งเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การแจกเอกสารให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนกและโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดยาคุมกำเนิด การทำหมันสุนัข และการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยผู้มีนายวิบูลย์ สงวนพงษ์ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี
นอกจากนี้ยังมีการเปิดจุดให้บริการ ดังนี้ วันที่ 17 มีนาคม ที่สำนักงานเทศบาลแม่เหียะ วันที่ 19 มีนาคม ที่สำนักงานแขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม ที่สำนักงานเทศบาลช้างเผือก 24 มีนาคม ใที่สำนักงานเทศบาลหนองป่าครั่ง 26 มีนาคม ที่วัดสวนดอก เทศบาลนครเชียงใหม่ 28 มีนาคม ใที่สำนักงานแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ 31 มีนาคม ที่วัดบ้านท่อ เทศบาลนครเชียงใหม่ และ 2 เมษายน ที่สำนักงานเทศบาลสุเทพ
ทั้งนี้หากประชาชนที่สนใจจะนำสุนัขและแมวมารับการผ่าตัดทำหมัน ตอน ต้องงดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 12 ชั่วโมง หากจะฉีดยาคุมกำเนิดต้องไม่ตั้งท้องหรืออยู่ในระยะเป็นสัด โดยสามารถมารับบริการได้ ณ สถานที่ใกล้บ้าน หรือรับคำปรึกษาได้ที่ 053-892616 ในเวลาราชการ
 
12 มีนาคม 2551 , 15:46 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ข่าวจากเทศบาลนครเชียงใหม่