อากาศฤดูร้อนปีนี้ระหว่างกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือระบุ ฤดูร้อนปีนี้ เริ่มครึ่งหลังของเดือน กุมภาพันธ์ โดยอากาศจะร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน และจะสิ้นสุดฤดูร้อนในครึ่งหลังของเดือน พฤษภาคม
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระยะนี้ไว้ว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทสไทยและทะเลจีนใต้ได้อ่อนกำลังลงตั้งแต่วันที่ 10-13 มีนาคมนี้ ส่งผลให้ภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นในระยะนี้ โดยจะมีหมอกในตอนเช้าทางตอนบนของภาค บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชผักรอบใหม่ในระยะนี้ควรวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคลุมบริเวณแปลงปลูก เพื่อรักษาความชื้นในดิน
สำหรับฤดูร้อนของภาคเหนือ ปี พ.ศ.2551 เริ่มตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ มวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงต่อเนื่อง จะมีกำลังแรงขึ้นเป็นครั้งคราว เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน มวลอากาศร้อนปกคลุมทำให้อากาศแห้งร้อนอบอ้าวทั่วไป และร้อนจัดบางพื้นที่ อากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้ระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม ฤดูร้อนปีนี้จะมีอุณหภูมิสูงสุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ปริมาณฝนจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย ในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปี สิ้นสุดฤดูร้อนครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม และจะเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป
สภาวะความแห้งแล้งบางพื้นที่ของจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และพิจิตร อัคคีภัย พายุฤดูร้อน ช่วง มีนาคม-เมษายน ไฟป่า และหมอกควัน กุมภาพันธ์-เมษายน และพายุไซโคลน ปลายเมษายน-พฤษภาคม จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ำให้มีประโยชน์สูงสุด ดูแลสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรง ตัดแต่งกิ่งไม้ ค้ำยันลำต้นไม้ผลที่ไม่มีรากแก้ว ปลูกไม้ยืนต้น เช่นสนทะเล ทำแนวกันลม ดับฟืนไฟทุกครั้ง ทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงภัย ยกเลิกเผาวัสดุในที่โล่งแจ้งทุกชนิด ลดฝุ่นจากการก่อสร้าง ตรวจสภาพรถยนต์ให้ดี ตลอดจนซักซ้อมความพร้อมเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ และติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
 
12 มีนาคม 2551 , 15:47 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่