จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแสดงแฟชั่นโชว์ฝีแปรงช้างบนผืนผ้าครั้งแรกของโลก เนื่องในโอกาสวันช้างไทยครบรอบปีที่ 10

  
     ชมรมฮักช้างจัดการแสดงแฟชั่นโชว์ฝีแปรงช้างบนผืนผ้าเป็นครั้งแรกของโลกเพื่อฉลองงานวันช้างไทย ที่แอลลี่แม่ตะมาน จังหวัดเชียงใหม่
ชมรมฮักช้าง ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และหลายหน่วยงานทั้ง ภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแสดงแฟชั่นโชว์ฝีแปรงช้างบนผืนผ้า ที่แอลลี่แม่ตะมาน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันช้างไทยครบรอบปีที่ 10 เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนางานศิลปะของช้างในประเทศไทย เสริมสร้างการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมของช้าง เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ช้างไทย และเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์
นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานชมรมฮักช้างกล่าวว่า จากความสำคัญของการพัฒนางานด้านศิลปะของช้างจากกระดาษมาสู่ผืนผ้า จนนำไปสู่การออกแบบตัดเย็บโดยนักออกแบบชั้นนำ ลอเรนจ์ โกลเบอร์ค ชาวอังกฤษ ทำการตัดเย็บ 50 ชุด และภัทราภรณ์ กีรติภูมิธรรม นักออกแบบรับเชิญชาวไทยตัดเย็บ 5 ชุด มีนางแบบและนายแบบเข้าร่วมแสดงผลงาน 30 คน โดยในจำนวนนี้มีนางแบบกิตติมศักดิ์ 9 คน โดยแฟชั่นเหล่านี้จะแสดงถึงความเกี่ยวข้องกับช้างในทุกด้าน ซึ่งนับเป็นการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดที่เกิดจากการวาดของช้างเป็นครั้งแรกของโลก
สำหรับชมรมฮักช้าง หรือ Hug Elephant Club เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ที่มีความห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของช้าง เริ่มจากกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากกรุงเทพมหานครจำนวน 20 คน มีการบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ในงานอนุรักษ์ช้างตามโครงการต่าง ๆ หลายครั้ง โดยคำว่าฮักช้าง ถ้าแปลเป็นภาษาเหนือจะหมายถึง รักช้าง แต่ถ้าดูจากภาษาอังกฤษ คำว่า Hug Elephant ก็หมายถึงการกอดช้างเอาไว้ ซึ่งก็หมายถึงการใส่ใจที่จะให้ความรัก และการดูแลช้างเช่นกัน
 
13 มีนาคม 2551 , 15:50 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่