ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามยาเสพติดกว่า 20 ปะเทศ ศึกษาดูงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
    ตัวแทนจากหลายประเทศที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามยาเสพติด ให้ความสนใจซักถามปัญหาและแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในการเดินทางมาศึกษาดูงานเมื่อบ่ายวันนี้
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจและการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และหน่วยงานในสังกัด พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน หัวข้อ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สำหรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร International Narcotics Law Enforcement ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยความร่วมมือของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) จัดขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรมจาก 20 ประเทศ จำนวน 29 คน
ในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการอบรมจากหลายประเทศ ได้ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกัน และการให้การยอมรับผู้เคยเสพยากลับคืนสู่สังคม รวมถึงการใช้สื่อที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์ลงไปในระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งนี้ คณะดังกล่าวยังได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ ขณะออกอากาศสดด้วย โดยคณะผู้เข้ารับการอบรมนี้จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2551
 
14 มีนาคม 2551 , 14:52 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่