นโยบายการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 ของเชียงใหม่คือเด็กทุกคนต้องได้เข้าเรียน

  
     ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ยืนยันว่าปัจจุบันโรงเรียนทุกแห่งได้รับการประเมินแล้วว่ามีมาตรฐานการเรียนการสอนใกล้เคียงกัน ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อส่งบุตรหลานเข้าเรียนเฉพาะโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีต
นายโกศล ปราคำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 กล่าวถึงการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2551 ว่า ทุกเขตพื้นที่การศึกษามีความพร้อมที่จะรับนักเรียนเข้าเรียนได้ทุกคน โดยเริ่มจากการสอบแข่งขัน ต่อด้วยการจับฉลากสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ซึ่งหากยังไม่ได้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็จะหาสถานที่เรียนใกล้บ้านให้ได้จนครบทุกคน แต่ทั้งนี้อาจจะไม่ได้โรงเรียนตามที่ผู้ปกครองหรือเด็กต้องการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 กล่าวว่า เป็นค่านิยมดั้งเดิมที่ผู้ปกครองและเด็กอยากจะเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมายาวนาน เช่น ยุพราชวิทยาลัย หรือ วัฒโณทัยพายัพ ทำให้มีการดิ้นรนทุกวิถีทาง เพื่อจะให้บุตรหลานได้เข้าเรียนให้ได้ จึงขอยืนยันว่าปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว โรงเรียนทุกแห่งได้รับการปรับปรุงมาตรฐานทุกด้าน และผ่านการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกแล้วว่า ทุกโรงเรียนคุณภาพใกล้เคียงกัน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 กล่าวด้วยว่า เพื่อแก้ปัญหาการบริจาคเงินของผู้ปกครองเพื่อให้บุตรหลานได้เข้าเรียนโรงเรียนยอดนิยม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดนโยบายไม่ส่งเสริมให้โรงเรียน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นสมาคมผู้ปกครองหรือสมาศิษย์เก่ารับบริจาคเงิน ห้ามโรงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ให้ผู้บริหารสถานศึกษาดูแลเอาใจใส่เด็กด้อยโอกาสให้ได้เรียนทุกคน โดยมีมาตรการลงโทษสำหรับสถานศึกษาที่ฝ่าฝืน ซึ่งหากผู้ปกครองหรือเด็กได้รับความเดือดร้อน หรือพบเห็นพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามนโยบาย สามารถแจ้งได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2333 ในวันและเวลาราชการ
 
14 มีนาคม 2551 , 18:41 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่