องค์กรภาคประชาชนเรียกร้องให้ ออกแผนแม่บทบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่

  
    องค์กรภาคประชาชนเรียกร้องให้ ออกแผนแม่บทบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อความเป็นระเบียบ ระบุขณะนี้ภาคธุรกิจใช้สิทธิของภาคประชาชนหาประโยชน์
ในการสัมมนาการปฏิรูปสื่อและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที่โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นางจิราพร วิทยศักดิ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าองค์กรภาคประชาชนมีความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดปฏิรูปสื่อต่อไป ขณะเดียวกันมีข้อสังเกตว่าปัจจุบันพบว่าการปฏิรูปสื่อถอยหลังมาอยู่ที่เดิม และจะมีการแก้พระราชบัญญัติจัดสรรคลื่นความถี่กันใหม่ ระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาที่องค์กรภาคประชาชนต้องการให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ หรือ กสช. แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีแผนแม่บทดำเนินการ และในช่วงสุญญากาศนี้องค์กรภาคประชาชนที่ออกมาดำเนินการวิทยุชุมชน ก็กลับถูกภาคเอกชนมาใช้สิทธินี้ในการแสวงหาผลประโยชน์ และไม่มีหน่วยงานใดควบคุมได้ ซึ่งเห็นว่าภาคธุรกิจนั้นหากดำเนินการมีผลกำไร ก็ต้องคืนกำไรให้ภาครัฐและสังคมตามระบบ ไม่ใช่ใช้สิทธิของภาคประชาชนแสวงหาประโยชน์อย่างที่เป็นอยู่
นางจิราพร กล่าวในตอนท้ายว่าขณะนี้ภาคประชาชนยังคาดหวังที่จะมีสิทธิ์ในช่องทางตามสิทธิ์ของตนอย่างเท่าเทียม ไม่ได้มุ่งหวังครอบครองสื่อของรัฐ ทั้งนี้หากมีแผนแม่บทออกมาบังคับใช้ ก็คาดว่าทุกภาคส่วนก็พร้อมจะปฏิบัติและอยู่ภายใต้ระเบียบ
 
15 มีนาคม 2551 , 19:26 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่