รมว.ยุติธรรมมอบนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายด้านยาเสพติดที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของผู้เกี่ยวข้องกับนักค้าโดยตรวจสอบภาษี
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการบูรณาการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ปปส. โดยได้เน้นย้ำให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งติดชายแดนทั้งเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลถือเอาการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและ ปปส.สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เห็นว่าการยึดทรัพย์นักค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาค 5 จำนวนกว่า 10 ล้านบาทนั้นยังเป็นตัวเลขที่น้อยมาก ดังนั้นขอให้ขอความร่วมมือกับ ปปง.,กระทรวงการคลังและกรมสรรพากร ตรวจสอบที่มาของทรัพย์ผู้ต้องสงสัย ญาติและคนสนิทเพื่อดูเส้นทางเงิน
ขณะเดียวกันขอให้กรมราชฑัณฑ์ที่ดูแลนักโทษกว่า 170,000 คน ซึ่งมีนักโทษกว่า 70,000 คนต้องโทษด้วยคดียาเสพติด ให้ดึงนักโทษเหล่านั้นเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแสโดยพิจารณาลดโทษให้ตามความเหมาะสม ขณะที่ผู้เสพที่เข้ารับการบำบัดนั้นให้ไปตรวจสอบระยะเวลาที่ให้การบำบัดว่าเพียงพอหรือไม่ เพราะพบว่าผู้บำบัดจำนวนมากที่กลับไปเสพซ้ำ และให้ทบทวนว่าการให้ผู้เสพคือผู้ป่วยจะยังใช้ได้หรือไม่ และควรมีวิธีการแก้ไขทางใด นอกจากนี้ขอให้ดูแลพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือที่เป็นต้นทางนำเข้ายาเสพติดเช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้มีข้อมูลว่ามีการปลูกฝิ่นของชนกลุ่มน้อยในพม่าและได้ผลผลิตจำนวนมาก ซึ่งทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้าประเทศอีก
 
15 มีนาคม 2551 , 19:28 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่