กปส.เตรียมขออนุมัติงบ กพร.เพื่อสานต่อรายการโครงการพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

  
    กรมประชาสัมพันธ์เตรียมประสาน กพร เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดรายการตามโครงการพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อความต่อเนื่องจนกว่าจะถึงปีงบประมาณหน้า
นายกฤษณพร เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนางพรทิพย์ อุทกภาชน์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว มอบนโยบายให้แก่บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามการจัดรายการตามโครงการพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดยดึงภาคประชาชนมามีส่วนร่วม ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อรายการ ฮอมกันกึ๊ด ปั๋นกันอู้ ดึงภาคเอกชน 25 องค์กรมาร่วมจัดรายการ ขณะนี้ดำเนินรายการมาได้ 1 เดือนแล้ว โดยพบว่ามีปัญหาอุปสรรคสำคัญคือจะต้องมีกลไกกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพราะขณะนี้มีสถานีวิทยุชุมชนจำนวนมาก ขณะเดียวกันต้องมีการสร้างเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมรายการที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมรายการได้ โดยจะเชื่อมโยงกับภาคประชาชนมากขึ้น และปัญหาสำคัญคือเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการระยะ 3 เดือน แต่เสียงตอบรับดีมากและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจนกว่าจะถึงปีงบประมาณต่อไป จะประสาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณให้ต่อเนื่องภายใน 2 สัปดาห์นี้
สำหรับรายการตามโครงการพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมมีทั้งหมด 8 สถานี ทั่วประเทศ ซึ่งทั้ง 8 สถานีจะเป็นต้นแบบการจัดรายการดังกล่าวขณะนี้ดำเนินการไปแล้วหนึ่งเดือน และจะขยายผลในทุกสถานีในปีงบประมาณหน้า
 
15 มีนาคม 2551 , 19:30 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่