มีผู้ประกอบการโดยสารหลายรายเสนอขอขึ้นราคาค่าโดยสาร เนื่องจากต้องแบกรับภาระราคาน้ำมันแพง

  
    รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุ มีผู้ประกอบการโดยสารหลายรายเสนอขอขึ้นราคาค่าโดยสาร เนื่องจากต้องแบกรับภาระราคาน้ำมันแพง ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
นางสาวปรียา อังสุวร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางปฏิบัติราชการใสสะอาด ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 โดยมีข้าราชการในสังกัด พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ลดปัญหาการร้องเรียน ก่อให้เกิดความประทับแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ
โดยรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่า สำหรับภาวะราคาน้ำมันแพงที่เป็นอยู่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายมาขอขึ้นราคาค่าโดยสาร ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ โดยคำนึงถึงประชาชนผู้ใช้บริการด้วย
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังกล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว กรมการขนส่งทางบกได้ผลักดันให้มีระบบรถสาธารณะเพื่อความสะดวกและประหยัดแก่ประชาชน เพราะขณะนี้น้ำมันมีราคาแพง โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
 
15 มีนาคม 2551 , 19:37 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่