เชียงใหม่จัดพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2551

  
     ศูนย์ อปพร.เชียงใหม่จัดพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2551 ศุกร์ที่ 21 มีนาคมนี้ ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีกำลังพลเข้าร่วมถึง 33 กองร้อย
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2551 จะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 22 มีนาคม 2551 นี้ ศูนย์ อปพร.จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดงานชุมนุม พิธีสวนสนาม และการกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิก อปพร. และทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (OTOS) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 33 กองร้อย ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศคุณงามความดีและศักดิ์ศรีของ อปพร.เชียงใหม่ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงความเสียสละ ความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเพื่อความสามัคคี เป็นปึกแผ่นของเหล่าสมาชิก อปพร. ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยงานที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. มีการจัดนิทรรศการเครื่องมือกู้ชีพกู้ภัยและเครื่องจักรกล สาธิตการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยทหาร การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ รวมทั้งการกระโดร่มดิ่งพสุธาของหน่วยทหารรบพิเศษ ต่อด้วยการสวนสนาม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและมอบรางวัลแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่นด้วย
 
16 มีนาคม 2551 , 18:16 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่