เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์เชียงใหม่ร่วมรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

  
     เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดเชียงใหม่ห่วงใยสังคมเนื่องจากพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่อายุเริ่มจะน้อยลง โดยได้จัดทีมออกรณรงค์ให้ความรู้ตามสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกอำเภอ
นายสมพล ปัญญาศรีวิชัย ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในสังคมไทยไม่ได้ลดลง ในขณะที่ข้อมูลชี้ว่า กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่และกลุ่มเสี่ยงกลับมีอายุน้อยลงเป็นลำดับ เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี เอดส์ ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับเครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 3,750 คน โดยเป็นผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ 3,500 คน และเด็กที่ติดเชื้อจากมารดาอีกกว่า 250 คน นอกจากนั้น ยังมีผู้ติดเชื้อที่ไม่เปิดเผยตัวและไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้ออีกส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถคำนวณได้ว่ามีจำนวนเท่าใด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสันนิษฐานว่าน่าจะมีนับพันคนทั่วจังหวัดเชียงใหม่
 
16 มีนาคม 2551 , 19:18 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่