โรงพยาบาลเชียงดาวและชมรมสู่ขวัญดอยหลวง ทำงานควบคู่กันในการแก้ปัญหาเอดส์

  
     โรงพยาบาลเชียงดาวและชมรมสู่ขวัญดอยหลวง ทำงานควบคู่กันในการแก้ปัญหาเอดส์ โดยพบว่าการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ไปยังเยาวชนในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพอย่างมาก
ชมรมสู่ขวัญดอยหลวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนโลก โดยมีโรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานพี่เลี้ยง จัดบุคลากรมาให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้ป่วยเอดส์และอาสาสมัคร โดยนางณัฐวดี อารีหนู พยาบาลวิชาชีพ ในฐานะที่ปรึกษาชมรม กล่าวว่าหน้าที่ของโรงพยาบาลเชียงดาวได้เติมเต็มข้อมูลด้านวิชาการ โดยพบว่าการทำงานระหว่างกลุ่มผู้ติดเชื้อชมรมสู่ขวัญดอยหลวงกับทางโรงพยาบาลเป็นการเสริมการทำงาน ผู้ติดเชื้อบางคนสามารถเป็นวิทยากรออกบรรยายให้นักเรียนและเยาวชนฟังเกี่ยวกับโรคเอดส์ ทำให้การทำงานเผยแพร่ข้อมูลง่ายขึ้น และได้ผลมากขึ้น กลุ่มวัยรุ่นตามสถานศึกษาได้ตระหนักว่าโรคเอดส์น่ากลัวและรู้จักการป้องกัน
สำหรับปัญหาที่พบในพื้นที่อำเภอเชียงดาวนั้นมีชาวไทยภูเขาอยู่มากถึง 8 ชนเผ่า ปัญหาการสื่อสารด้านภาษาเป็นปัญหาใหญ่ ขณะเดียวกันคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีบัตรบุคคลต่างด้าว แต่ก็ไม่มีสิทธิรับยา เป็นภาระที่ทางโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบมาโดยตลอด ขณะเดียวกันบางคนแต่งงานกับคนไข้โรคเอดส์แต่ก็ยังไม่ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์ ขณะที่พบว่าผู้ป่วยจำนวนมาก เมื่อร่างกายมีสภาพดีขึ้นแล้วจะหยุดกินยาเอง โดยโรคเอดส์นั้นไม่สามารถหยุดยาได้
 
18 มีนาคม 2551 , 16:16 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่