ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 51 จังหวัด

  
     ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 51 จังหวัด ล่าสุดกรมทรัพยากรธรณีติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและไซเรนเตือนภัยแล้ว 4,000 จุด และจะวางให้ครบ 6,000 จุดภายใน 2 ปี
กรมทรัพยากรธรณีประชุมซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเครือข่ายเฝ้าระวังในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีความเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย โดยเฉพาะดินถล่ม มีความจำเป็นต้องกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนัก เตรียมความพร้อมรับเหตุ เพิ่มช่องทางประสานการทำงานเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย
นายวรวุฒิ ตันติวนิช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีกล่าวว่า ช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังภัยดินถล่มในประเทศไทยมี 2 ช่วงคือต้นฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากลมในมหาสมุทรอินเดียและช่วงเดือนกลางฤดูฝนช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งมีอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งต้องเฝ้าระวังเพราะหากฝนตกมากนั่นย่อมหมายถึงภัยจากดินถล่มจะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาสูงและพื้นที่ที่บุกรุกทำลายป่าบนภูเขา โดยพบว่ามีถึง 51 จังหวัดในประเทศไทยที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
ขณะนี้กรมทรัพยากรธรณีได้จัดทำแผนที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขและรับมือกับภัยที่เกิดขึ้น และมีการตั้งเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย ขณะเดียวกันมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและไซเรนเตือนภัยแล้ว 4,000 จุด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยสูง 22 จังหวัดวางครบทุกพื้นที่แล้ว และจะวางให้ครบ 6,000 จุดทั่วประเทศภายใน 2 ปี
 
18 มีนาคม 2551 , 16:16 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่