หลังเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มจับปรับจริงกับสิงห์อมควัน

  
     หลังเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มจับปรับจริงกับสิงห์อมควันและสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา โดยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้ห้ามผู้สูบบุหรี่ ผู้ผลิต หรือผู้ขาย แต่จะส่งผลคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมาได้มีการทยอยออกกฎหมายลูกจนถึงปัจจุบันประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 มีผลบังคับให้ สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่จัดเลี้ยง สถานที่ทำงานเอกชน ที่มีระบบปรับอากาศ ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในตัวอาคารโดยเด็ดขาด ขณะที่สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีระบบปรับอากาศ และตลาดสด ก็ต้องมีสถานที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้เป็นพิเศษ ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจะออกสำรวจทั้งแบบเปิดเผยและปะปนกับนักท่องเที่ยว และหากพบสถานประกอบการใดปล่อยปละละเลยจะออกหนังสือเตือนจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้ หลังจากนั้นจะเริ่มออกจับและปรับจริงในผู้ที่ฝ่าฝืนโดยจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
สำหรับการจำหน่ายบุหรี่และสุรานั้นมีข้อห้ามว่าห้ามวางจำหน่ายในจุดขายที่หวังผลโฆษณา กรณีเอเย่นต์มีการจูงใจโดยการแจกแถมทั้งเงิน ทั้งบุหรี่เพื่อเป็นข้อจูงใจในการขายแก่ร้านค้า มีการจัดตู้สำหรับบุหรี่โดยเฉพาะ ก็ไม่สามารถกระทำได้อีกต่อไป หากประชาชนพบเห็นการทำผิดกฎหมายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
 
19 มีนาคม 2551 , 13:30 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่