ประชุมพัฒนาโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

  
     สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมการพัฒนาโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จังหวัดเชียงใหม่
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือ จากภาครัฐ และเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ เวียงจันทน์ พนมเปญ สถานกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา เฉิงตู และกวางโจว และหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมกันจัดการประชุมหัวข้อ “การพัฒนาโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การจัดการการค้าและขยายตลาด” ณ โรงแรม แชงกริ-ลา จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอีริค จี จอห์น เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อฉลอง 175 ปีความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา ซึ่งโครงการอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงของธนาคารพัฒนาเอเซียในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดการขยายและพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการลงทุนในพื้นที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานที่ก้าวหน้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาขาโลจิสติกส์ในภูมิภาคนี้ โดยสหรัฐอเมริกานั้นเป็นทั้งตลาดส่งออกและนำเข้ารายใหญ่ของไทยและเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอันมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าด้วยระบบที่ลดต้นทุนการผลิต
สำหรับหัวข้อการประชุมครอบคลุมเรื่องการขนส่ง ศุลกากร ประสบการณ์ความสำเร็จ ในการประกอบธุรกิจ โลจิสติกส์จากบริษัทต่างประเทศ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยมีนักธุรกิจในภาคเหนือทั้งในและต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมจำนวนมาก
 
19 มีนาคม 2551 , 13:31 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่