ขณะนี้ได้มีการวางแผนเชื่อมโยงคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไว้ทั้งหมดแล้ว

  
     ปลัดกระทรวงคมนาคมระบุขณะนี้ได้มีการวางแผนเชื่อมโยงคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไว้ทั้งหมดและบางส่วนดำเนินการเสร็จแล้ว
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุม “การพัฒนาโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การจัดการการค้าและขยายตลาด” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้โครงสร้างพื้นฐานทางถนนได้ติดต่อชายแดนของประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งหมดแล้ว ทั้งไทย ลาว พม่าและจีน ยังคงเหลือแต่ทางรถไฟที่จะต้องสร้างไปเชื่อมต่อกับจีน สองเส้นทางสำคัญคือ เด่นชัย-เชียงรายและ เชียงใหม่-เชียงราย สำหรับการคมนาคมทางบกเหลือแต่ลาวกับพม่าต่อเชื่อมเท่านั้น ล่าสุดจีนได้ทำถนนจากยูนานลงมาเชื่อมต่อกับไทย สำหรับทางเรือนั้นกำลังเจรจาการเดินเรือในลำน้ำโขงกับอีก 2-3 ประเทศ ส่วนทางอากาศนั้นขณะนี้ในไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและสนามบินพร้อมแล้ว ยังคงเหลือเพียงการเจรจาระหว่างประเทศเรื่องการขนส่งสินค้าผ่านแดน การลดขั้นตอนการขนส่งในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งจะต้องหารือกัน ทั้งกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ซึ่งต้องเจรจาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมของแต่ละประเทศที่ไม่มีเหมือนกัน ซึ่งหากเจรจาแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจของทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
รัฐบาลไทยได้กำหนดลงในแผน 4 ปี ระหว่างปี 2551-2555 ในการเชื่อมโยงขนส่ง สินค้าและคนทางระบบราง เพราะขณะนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขนส่งทางถนนไม่คุ้มกับการลงทุนเท่ากับทางรางที่ประหยัดกว่า ทั้งนี้ที่ผ่านมาการลงทุนทางรถไฟต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และเนื่องจากไม่สะดวกที่ต้องใช้ทางถนนเชื่อมต่อ จึงทำให้ผู้ประกอบการไม่สนใจ ประกอบกับประเทศไทยมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ อย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างศึกษากรอบวงเงินที่จะลงทุนระบบราง เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งในภาพรวมอย่างยั่งยืน
 
19 มีนาคม 2551 , 13:40 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่