งานเทศกาลโคมยี่เป็งที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้วอย่างสวยงาม มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจจำนวนมาก

  
     พิธีเปิดงานเทศกาลโคมยี่เป็งจัดที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ โดยชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านช้างคลานได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 14 แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง และร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา โดยงานดังกล่าวเป็นงานที่ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย การจัดงานมุ่งเน้นการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ให้เป็นงานเทศกาลเพื่ออนุรักษ์คุณค่าของหัตถกรรมพื้นบ้าน สานต่อขนบประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเหนือสู่เยาวชนรุ่นใหม่ และนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้ได้ชื่นชมกับความงดงามของเอกลักษณ์ล้านนา ขบวนแห่โคมยี่เป็งเริ่มจากข่วงประตูท่าแพไปตามถนนและสิ้นสุดบนถนนช้างคลานหน้าห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพ พลาซ่า สถานที่จัดงานมีการแสดงชุดเบิกฟ้าล้านนาไทย ชุดโคมส่องฟ้าราตรี ชุดโตกลิ้งกิงกะหล่า โดยมีการประกวดขบวนโคมแต่ละขบวนท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจจำนวนมาก
 
, อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่