รัฐบาลรื้อฟื้นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาใหม่ สนับสนุนเรียนฟรีเพิ่มจาก 12 ปี เป็น 14 ปี

  
     รัฐบาลรื้อฟื้นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาใหม่ สนับสนุนเรียนฟรีเพิ่มจาก 12 ปี เป็น 14 ปี และจ่ายคืนเมื่อผู้กู้มีงานทำและมีเงินเดือนถึง 16,000 บาท
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า รัฐบาลชุดนี้จะสานต่องานที่เป็นประโยชน์ของรัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เรียนฟรีจาก 12 ปี จะเพิ่มเป็น 14 ปี อีกทั้งปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในผู้มีรายได้น้อย และจะมีกองทุนเป็นเงินให้กู้ยืมผูกพันกับรายได้อนาคต โดยการชำระเงินคืนนั้นจะเรียกคืนเมื่อผู้กู้มีงานทำและมีเงินเดือนสูงถึง 16,000 บาท ต่อเดือน
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวด้วยว่าในวันอังคารที่จะถึงนี้จะนำเรื่องการจัดทำเทคนิคเซ็นเตอร์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ โดยจะส่งเสริมการซ่อมสร้างโดยใช้บุคลากรและนักศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ
 
24 มีนาคม 2551 , 01:25 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่