45 จังหวัดประสบภัยแล้งแล้ว ตะวันออกเฉียงเหนือน่าเป็นห่วงที่สุด

  
     รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ 45 จังหวัดประสบภัยแล้งแล้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าเป็นห่วงที่สุด ส่วนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเริ่มประสบภัยแล้ง
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานแก้ปัญหาภัยแล้งที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน และรับฟังบรรยายสรุป โดยกล่าวว่าขณะนี้แหล่งน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำร้อยละ 60 มีเพียงเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่ามาตรฐานคือประมาณร้อยละ 40 ของความจุอ่าง ซึ่งได้ขอให้ทำฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้จะไม่รุนแรงเหมือนเช่นทุกปี โดยขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 45 จังหวัดทั่วประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าเป็นห่วงมากที่สุด ส่วนภาคเหนือนั้นจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนประสบภัยแล้งแล้ว สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบให้กรมชลประทานดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ด้วยการจัดหาเครื่องสูบน้ำ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภัยแล้ง ทางสายด่วน 1170 และ 1460
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวด้วยว่า จากการที่ราคาข้าวเปลือกมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมากปลูกข้าว ซึ่งการไปห้ามเกษตรกรคงจะเป็นการยาก อย่างไรก็ตามต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่าและให้การสนับสนุนเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้เกษตรกรต้องเข้าใจด้วยว่าในภาวะภัยแล้งเช่นนี้ การส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรคงจะไม่เต็มที่สม่ำเสมอ
 
24 มีนาคม 2551 , 01:25 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่