พิธีส่งมอบสนามกีฬาให้เทศบาลนครเชียงใหม่ดูแล

  
    สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการปรับปรุงเข้าสู่มาตรฐาน พร้อมรับมอบจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชาวเชียงใหม่และนักศึกษา
ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เมื่อเย็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ได้มีพิธีส่งมอบสนามกีฬาให้เทศบาลนครเชียงใหม่ดูแล หลังจากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดสรรงบประมาณ 27 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาดังกล่าว ตามโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริการออกกำลังกายแก่ประชาชน และใช้ในการเรียนการสอน โดยมีนายเชาว์ เหลืองอร่าม รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่เป็นผู้ส่งมอบ และนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นผู้รับ ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงลู่วิ่งเป็นใยสังเคราะห์ทั้งสนามที่ 1 และสนามที่ 2 ให้ได้มาตรฐานในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
ก่อนพิธีการส่งมอบได้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กับทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และภายหลังการส่งมอบได้มีการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ และการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีม วีไอพี เชียงใหม่ พบกับทีมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่
 
, อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม