เชียงใหม่จัดรถสำรองเพิ่มอีกร้อยละ 20 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดรถสำรองเพิ่มอีกร้อยละ 20 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ล่าสุดมีการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรถโดยสาร
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2551 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง กำชับให้เก็บค่าโดยสารในอัตราที่ทางราชการกำหนด เตรียมความพร้อมสภาพตัวรถ ตรวจรถก่อนออกเดินทางทุกคัน เตรียมความพร้อมพนักงานขับรถ ตรวจแอลกอฮอล์ก่อนออกเดินรถและจัดเตรียมรถสำรอง โดยปีนี้จะสำรองรถโดยสารเพิ่มจากเที่ยวปกติร้อยละ 20 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่านอกจากนี้ได้มีการตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะที่สถานีขนส่งเชียงใหม่ เพื่อบริการผู้โดยสารตลอดช่วงสงกรานต์ โดยตัวอาคารขนส่งได้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด 24 จุดและจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารประจำตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจบูรณาการในเส้นทางหลักเพื่อบริการนักท่องเที่ยวด้วย
 
26 มีนาคม 2551 , 12:58 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่