เชียงใหม่พร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 พ.ศ.2552

  
    จังหวัดเชียงใหม่มั่นใจจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2552 เนื่องจากมีความพร้อมในทุกด้าน ประกอบกับประสบการณ์ที่เคยการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติมาหลายครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 พ.ศ.2552 ที่ห้องประชุมอาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (16 พ.ย.48) คณะกรรมการได้รับทราบและร่วมกันพิจาณาเรื่องการจัดส่งข้อมูลเอกสารและวีดีทัศน์ การมอบหมายหน้าที่ผู้นำเสนอข้อมูล รวมทั้งกำหนดการเดินทางและค่าใช้จ่าย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา 11.05 น.ที่ห้องประชุม 217 โซน E ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่เชื่อว่าจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว เนื่องจากเชียงใหม่มีความพร้อมหลายด้าน ทั้งประสบการณ์ที่เคยจัดแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาหลายครั้ง สนามกีฬาที่มีเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือร่วมใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมีจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เพียง 2 จังหวัดคือจังหวัดตรังและจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น
 
, อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม